View Project

Norwegian AI Directory

Secure, Efficient and Safe maritime traffic Management in the Straits of Malacca and Singapore (SESAME), Solution 2


Description:

Det ble gjennomført tester gjennom hele SESAME Solution II?s siste kvartal ved Haugesund VTS teststed, Dover CNIS og skipet MV Polarlys. Ved Dover CNIS teststed har vi et Kongsberg Management Information System bestående av automatisk elektronisk skipsrapporteringstjeneste utviklet i Work Package 1. Skipsrapporter ble sendt fra Navtor Navstation og tatt imot av skipets rapporttjeneste. Testene ved Haugesund VTS og MV Polarlys ble også suksessfullt gjennomført med integrert utveksling av ruter mellom KM K-Bridge og KNC VTS ved hjelp av S-421 formatet via Navelink. Navelink er en kommersiell forekomst fra Maritime Connectivitiy Platform, en kommunikasjonsplattform spesielt utviklet til å fremme utveksling av e-navigasjonsdata. I testen ved Haugesund Polarlys ble MSI data i S-124 format sendt fra VTS gjennom Navelink. I tillegg ble det sendt SMS mellom skip og VTS via Navelink og planlagte ruter ble utvekslet med Navtor Navsation. Alle testene ble suksessfullt gjennomført og representerer en god avslutning på SESAME Solution II.


Project leader: Todd Schuett

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9992956

Institution: KONGSBERG NORCONTROL AS

Address: NA