View Project

Norwegian AI Directory

SmartYard:Positioning for the future through innovating project management in shipbuilding by using AR solutions to enable operator 4.0


Description:

Smart Yard var et samarbeidsprosjekt mellom to industrielle partnere : Ulstein Verft (UVE) og R&M, to utdanningsinstitusjoner ? Hamburg Teknisk Universitet, NTNU Ålesund og et forskningsinstitutt, Møreforsking AS. Prosjektet har fulgt verftet i en kritisk omstillingsfase som har endret type kunder, arbeidsrutiner og krav. Prosjektet har i de siste fire årene analysert hvordan dette påvirker planlegging, arbeidsutførelse og koordinering i et prosjektteam med høy grad av innleide og stort tidspress. Sentralt i prosjektet, var å vurdere potensialet i å implementere digitale løsninger basert på Augmented Reality (AR) i produksjon. En slik digitalisering har som regel store innvirkninger både for prosjektstyringen og på måten arbeidere vil samarbeide på tvers av disipliner og organisasjoner. Som ledd i dette har prosjektet analysert arbeidsprosesser, fått innsikt i arbeidernes erfaringer og vurderinger, samt testet ut konkrete AR baserte løsninger i fire omganger sammen med ansatte i produksjon. Gjennom testing av AR, intervjuer og spørreundersøkelser, kunne ansatte formidle sine preferanser angående funksjoner av digitale løsninger. Holdningen til slike løsninger blant produksjonsarbeider er positiv. Vi ser også av hva de foretrekker løsningen skal inneholde varier med oppgaver og rolle. Denne AR-løsningen vil redusere tiden ansatte bruker på å finne og behandle informasjon angående byggeprosessen. Løsningen er basert på en i Pad/tablett eller telefon som visualiserer informasjon der ting bygges («på gulvet») og skal være tilgjengelig for alle formenn, teamledere og verftets ledelse. I spørreundersøkelsene og intervjuene som ble gjennomført, ble det også diskutert utfordringer relaterte til omstillinger fra offshore til cruise markedet. Våre funn viser at noen av utfordringene krevde en ny type tenking og samarbeid mellom prosjektdeltakere. De viser også en endring i måten kontraktene skrives på og som har en mye større betydning for måten kommunikasjon på tvers av organisasjoner styres på. Intervjuene med «gullklokkeansatte» viser at det er behov for forbedring av arbeidsmiljøet hvis verftene skal lokke til seg unge, lokal etablerte arbeidere.


Project leader: Kristina Kjersem

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5399994

Institution: ULSTEIN VERFT AS

Address: NA