View Project

Norwegian AI Directory

E!12158 Mode Vivo et innovativt sensorplaster til forebygging av dehydrering blant eldre


Description:

Dehydrering blant eldre er en global utfordring som er forbundet med alvorlige personlige helsekonsekvenser og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. For å løse utfordringen trengs nye praktiske og nøyaktige metoder for å forebygge dehydrering. I tråd med dette utvikler Mode Sensors AS, i samarbeid med Sciospec Scientific Instruments GmbH, et sensorplaster som skal varsle bruker dersom han/hun er i ferd med å bli dehydrert. På den måten kan bruker opprettholde en sunn væskebalanse slik at han/hun kan holde seg frisk og oppegående lengre. En slik løsning vil kunne bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgssektor ved at eldre kan bo hjemme lengre, har redusert behov for pleie, og unngår sykehusinnleggelser. I løpet av prosjektperioden har det blitt utviklet en funksjonell prototype av et mHelse-system for kontinuerlig måling av hydrering.


Project leader: Gøran van den Burgt

Started: 2018

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4790995

Institution: MODE SENSORS AS

Address: NA