View Project

Norwegian AI Directory

E!12051 wheel.me WALL Autonomously moving walls with smart wheels and next generation indoor navigation


Description:

Prosjektet har som mål å utvikle en Internet-of-Things (IoT) løsning som sømløst og autonomt beveger ikke-bærende vegger gjennom bruk av smarte hjul ("embedded robots") og neste generasjons teknologi for innendørs navigasjon. Bruksområder er knyttet til smarte hjem og smarte bygninger samt nye måter å levere ferdighus-løsninger. Innovasjonen vil også kunne spare bygningsmaterialer og ha en positiv miljømessig effekt. Bevegelige vegger blir brukt for å optimalisere bruksareal når hver kvadratmeter har høy verdi. Det vertikale plan er generelt dårlig utnyttet i en bygning, og det har lenge kun har vært begrensede innovasjoner knyttet til hvordan vegger blir benyttet. Partnerne wheel.me AS (NO) og Amfitech ApS (DK) har strategier og mål rettet mot å gjøre den foreslåtte løsningen til en internasjonal industriell standard og referanse. En kommersialiseringsplan inkluderer kompensasjon for FoU og risiko knyttet til å møte de tekniske utfordringene i prosjektet. Ytterligere potensial for verdiskapning er knyttet til bruk av de ulike delene av systemet i andre applikasjoner. Med oppstart i april 2018 har prosjektet godt momentum, og avsluttes i tråd med planen per 31. mars 2020.


Project leader: Atle Timenes

Started: 2018

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4253995

Institution: WHEEL.ME AS

Address: NA