View Project

Norwegian AI Directory

E!11964 Wireless and miniaturized skin conductance sensors to assess pain, nerve block and patient outcome


Description:

Den Nye Painsensor har via en trådløs interface med Masimo, Philips og Mindray pasient monitorene, blitt utviklet av Cubist vår svenske industripartner i konsortiet. Produksjonslinjen for Pain sensoren har blitt etablert i 2020 ved vår underleverandør Senetics AG, Tyskland og sertifiseringen av sensoren vil bli håndtert av Intertek i Nurenberg. Dette arbeidet er fullført og nå er den ordinære produksjon utført av Norautron. 3 Prototyper er produsert og levert Med-Storm for klinisk utprøving. Intervensjonsenetert og Medisinsk Teknisk avdeling ved Rikshospitalet, er utført med sikkerhetstester før prototypene utprøves i klinisk. Nå er 40 demo apparat distribuert til internasjonale samarbeidspatrnere slik at salgsarbeidet kan begynne.


Project leader: Hanne Storm

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5219994

Institution: MED STORM INNOVATION AS

Address: NA