View Project

Norwegian AI Directory

Plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter


Description:

Periodiske målinger av vitaler er svært viktige for å diagnostisere pasienter på sykehus og for å oppdage alvorlige helsetilstander som hjerteinfarkt eller blodforgiftning. Dagens løsninger for kontinuerlig overvåking er dyre, upraktiske, og er kun tilgjengelige for de mest kritiske pasientene. For resten av pasientene blir disse målingene gjort manuelt av sykepleiere. Leger ønsker så mange målinger som mulig, men sykepleiere har ofte ansvar for så mange pasienter at de kun har kapasitet til å ta noen få målinger per dag. Moon Labs har sammen med St. Olavs Hospital utviklet en liten engangspatch som muliggjør kontinuerlig måling av puls, pustefrekvens, oksygenmetning ved hjelp av lysspektroskopi, samt bevegelse og kroppstemperatur.


Project leader: Vegard Solheim Theriault

Started: 2018

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 999871

Institution: MOON LABS AS

Address: NA