View Project

Norwegian AI Directory

Improved Separator Design through Dense Packed Layer (DPL) Extraction and Treatment


Description:

Både de overflateaktive komponentene (SAC) (asfaltener, resiner, naftensyrematerialer og oljeløselige organiske komponeters) og dråpestørrelsesfordelingen i råolje påvirker stabiliteten av olje-vann-emulsjon. Måling av dråpestørrelsesfordelingen i emulsjoner har vært viktig for emulsjonsforskning. Det er nesten ingen proben tilgjengelig på markedet som kan gi en sanntidsmåling av dråpestørrelsesfordeling i en emulsjon. I IMPOSE-prosjektet, har SINTEF kommet frem til et nytt proben som kan måle dråpestørrelsesfordelingen. Det utviklede proben er en kombinasjon av en mikroskopisk lasersonde som tar bilder av emulsjon. Disse bildene som samles i datasystemer overføres øyeblikkelig til et GPU-system hvor de behandles for å måle dråper. Ved bruk av kunstig intelligens, GPU-systemet behandler 108 piksler bilder på noen få sekunder (2-4 s) og gir den dråpestørrelsesfordelingen fra bilder. Denne dråpestørrelsesfordelingen vises kontinuerlig på dataskjermen, og dette hjelper til med overvåking av systemet. Denne mikroskopiske proben kan brukes i mange bransjer. I produksjonsindustrien hvor emulsjonssystemer skal kontrolleres eller overvåkes kan anleggsoperatører bruke denne proben til å finne løsningene. I olje- og gassindustrien, for å skille oljen fra råolje-vann-emulsjon, brukes kjemikalier. Disse kjemikalier er skadelige for miljøet og også dyre. Et av målene med IMPOSE-prosjektet er å utvikle miljøvennlige metoder for å skille oljen fra råolje-vann-emulsjon. IMPOSE-prosjektet har utviklet elektrokoalescens for olje-vann-separasjonsapplikasjoner som kan destabilisere en emulsjon innen 2 timer, som normalt tar mer enn en dag å separere ved hjelp av en gravitasjonsseparator. I tillegg, IMPOSE-prosjektet har testet bruken av nanopartikler (NP) for olje-vann-separasjon. Både miljø- og kostnadsgevinster kan oppnås ved bruk av nanopartikler for separering av vann og/eller for videre rensing av produsert vann. Studien utført under IMPOSE-prosjektet viste at NP-er med høye overflatearealer adsorberer asfaltener effektivt, noe som fører til en effektiv olje-vann-separasjon. Separasjons rater avhenger av både emulsjons- og NPs egenskaper.


Project leader: Balram Panjwani

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 7499328

Institution: SINTEF AS

Address: NA