View Project

Norwegian AI Directory

Pazzing AS An entertainment platform combining geolocations and augmented reality (AR) for smartphones and tablets


Description:

Den siste tiden har spillmarkedet for smarttelefoner og nettbrett i stor skala blitt introdusert til kombinasjonen av geolokasjoner og utvidet virkelighet (AR). Pazzing AS utvikler en underholdningsplattform for smarttelefoner og nettbrett som digitaliserer utfordringer og 'puzzles' ved kombinasjonen av geolokasjon og utvidet virkelighet (AR). Spillere aktiviseres gjennom oppgaver og opplevelser som utfordrer kognitive egenskaper på en underholdende måte med interaksjon på tvers av den virkelige- og fiktive verden. Krysningen av dette resulterer i en unik spillopplevelse. Prosjektet bygger på kompetanse av et tverrfaglig team fra Universitetet i Tromsø med bakgrunn i teknologisk utvikling, forretningsutvikling og entreprenørskap. Gjennom UiT har prosjektet mottatt støtte og veiledning fra universitetets entreprenørskapsprogrammer.


Project leader: Håvard Emmanuel Hamre Mathisen

Started: 2018

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 999999

Institution: PAZZING AS

Address: NA