View Project

Norwegian AI Directory

POPULATION DYNAMICS OF ENTORHINAL GRID CELLS


Description:

En av de største utfordringene i utforskingen av hjernen er å forstå opphavet til høyere ordens hjernefunksjoner slik som tenking, planlegging, hukommelse og beslutningstaking. Slike hjernefunksjoner avhenger av de delene av hjernebarken som har vist størst ekspansjon og differensiering i utviklingen av pattedyr ofte kalt assosiasjonscortex. Dette er deler av hjernebarken som er vanskelige å forstå, men på ett område har det vært betydelig framgang det gjelder områdene som gjør oss i stand til å vite hvor vi er, og hvordan vi kommer fra ett sted til et annet. Denne kodingen finner sted blant annet i hippocampus og entorhinal cortex områder dypt inne i tinninglappen, langt fra noen av sansesystemene. I løpet av det siste tiåret har vi vist at entorhinal cortex inneholder en rekke celletyper som koder posisjon på forskjellige måter. Den første celletypen vi oppdaget var gittercellene. Gitterceller er celler i entorhinal cortex som er elektrisk aktive kun når dyr er på steder som til sammen danner et heksagonalt rutenett, som på et kinasjakkbrett, over det tilgjengelige miljøet. Fordi disse cellene uttrykker informasjon om avstand og retning tenker vi ofte på dem som hjernens indre GPS. Prosjektet som nå har fått støtte fra Forskningsrådet er del av et forskningsprogram med hensikt å identifisere de underliggende nevrale kodene for posisjonsberegning i gitterceller. For å identifisere disse kodene er det nødvendig å måle signaler fra hundrevis av gitterceller på samme tid, siden koden ligger i nettverket og i forbindelsene mellom de mange cellene. Vi skal ta i bruk og videreutvikle to nye metoder for å studere store populasjoner av gitterceller og bruke disse metodene til å komme nærmere kodene for posisjon. Den ene metoden fanger opp elektriske signaler fra hundrevis av celler samtidig over store områder; den andre består av et hodemonterbart 2-g tungt høyoppløselig tofoton-mikrsoskop som kan avbilde aktivitet i gitterceller under naturlig atferd.


Project leader: Edvard Ingjald Moser

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9955000

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA