View Project

Norwegian AI Directory

Inequalities in non-communicable diseases: Indirect selection or social causation? (The Indi-Ineq study)


Description:

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for en stor del av sykdomsbyrden i Norge og lignende land. Sykdommene varierer mellom sosiale grupper og er i stor grad bestemt av røyking, blodtrykk, usunt kosthold, inaktivitet, overvekt og alkohol. Prosjektet vil undersøke hvilken rolle individuelle trekk har for sosioøkonomiske ulikheter i NCD-risiko. Individuelle trekk er mer eller mindre stabile og kan påvirke både sosioøkonomisk posisjon (SEP) og sykdomsrisiko og slik lage en sammenheng mellom SEP og NCD gjennom indirekte seleksjon. Sosial ulikheter i helse kan generelt forklares av to alternative mekanismer: sosial årsak eller seleksjon. Seleksjonen er indirekte når det skyldes underliggende individuelle trekk, for eksempel høy kognitiv evne. Direkte seleksjon er når kliniske sykdommer påvirker SEP, såkalt revers kausalitet. Disse egenskapene kan ofte være vanskelig å måle. Avanserte velferdsstater har ikke klart å utrydde ulikheter i helse. Indirekte utvalg kan være en grunn til dette fordi enkeltpersoner nå forventes å regulere sin helseatferd hele tiden gjennom et livsløp. Hjerte- og karsykdommer vil bli brukt som modell fordi risikofaktorene er vel etablert som årsaker. Generelt er genetiske faktorer viktige for forskjeller i helse mellom enkeltpersoner, men ikke for forskjeller på befolkningsnivå. Indirekte utvalg kan være en livslang prosess som forsterker seg og som bare delvis innebærer genetiske faktorer. Prosjektet vil dra nytte av populasjonsbasert genotypedata fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og norsk storskala registerkobling av familiedata og en sammenheng mellom de to. Vi vil undersøke om det er en genetisk sammenheng mellom SEP og hjerte- og karsykdommer, studere om den individuell variasjonen henger sammen med utdanning, og undersøke betydningen av den utvidede familien.


Project leader: Øyvind Erik Næss

Started: 2019

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 10000000

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA