View Project

Norwegian AI Directory

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain


Description:

Store mengder helsedata er lagret i forskjellige helseregistre i Norge og det finnes strategiske initiativer for deling av disse data med helseforskere og mellom forskjellige registre i Norge. Dette skaper utmerkede muligheter for helseforskning i verdensklasse fordi det finnes veldig få land i verden som har en infrastruktur av slik høy kvalitet. Samtidig utgjør dette en høy risiko for brudd på personvern i tilfelle av utilstrekkelig sikkerhet. Publiserte hendelser av uautorisert tilgang til helsedata peker på at det finnes en stor utfordring for digital tillit. Lagring og deling av sensitive data fra pasienter må være i samsvar med lover og regler, mens samtidig må disse data være tilgjengelige for leger og helsepersonel. Brudd på EUs GDPR og andre nye myndigheters lover kan føre til alvorlige juridiske eller finansielle konsekvenser for eierene av helseregistre. Vår tilnærmelsesmåte er å fremme løsninger for helseregistre gjennom bruk av smarte kontrakter og blokkjeder. SmartMed er foreslått i samarbeid med det norske kreftregistret som skal validere forskningsresultatene våre. I dag har kreftregistret helseinformasjon for over 1.4 million kreftpasienter. Trygg oppbevaring og sikker bruk av data i helseforskning spiller en sentral rolle. Prosjektet sikter på å gi brukerne bedre innsyn og kontroll over personvern, noe som igjen kommer til å styrke tilliten til bruk av kreftregistrets data for livsviktig forskning på forebyggende medisin. Et betydelig bidrag i 2021 er at vi har produsert en artikkel som analyserer utfordringene og mulighetene til blockchain-teknologier for lagringssystemer i helsevesenet. Studien vår er den første undersøkelsen som gir en omfattende og systematisk vurdering og analyse av funksjonaliteter, utfordringer og interaksjonstyper i lagringssystemer for helsevesenet. Dessuten vurderer vi at design overholder regler og forskrifter for databeskyttelse, eksempelvis GDPR og HIPAA. De foreslåtte blockchain-løsningene vil ytterligere forbedre sikkerhets- og personvernaspektene i helsesektoren.


Project leader: Roman Vitenberg

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 16923965

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA