View Project

Norwegian AI Directory

Prevention of sudden cardiac death in young individuals early detection of cardiomyopathies and personalized recommendations


Description:

Mer enn halvparten av alle hjertedødsfall skjer plutselig. Hos unge er plutselig hjertedød ofte den første manifestasjon av en arvelig hjertemuskelsykdom som gir livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Fysisk aktivitet kan trigge disse hjerterytmeforstyrrelsene og hjertetans skjer ofte på offentlige arenaer slik som på fotballbanen. Em implanterbar hjertestarter er den eneste effektive behandlingen som kan forhindre plutselig hjertedød hos sårbare individer. Imidlertid er det vanskelig å vite hvilke pasienter som har høy risiko for plutselig hjertedød og vi mangler metoder for å identifisere de tidligste tegnene på hjertemuskelsykdom. Oslo universitetssykehus følger en stor og unik pasientgruppe med hjertemuskelsykdom. Vi samarbeider også med andre sentre i Europa og i USA for å samle tilstrekkelig kunnskap om disse sykdommene og for å utvikle en risikokalkulator for å hjelpe leger til å velge ut pasienter til behandling med implanterbar hjertestarter. Vi bruker de nyeste versjonene av sofistikerte ultralydsmaskiner og magnet resonans (MR) for å undersøke hjertet. Forskningsgruppen er verdensledende i utviklingen av disse teknikkene og har patentert en metode for å risikovurdere plutselig hjertedød som nå er implementert i den nyeste versjon av ultralydsmaskiner. Vi vil også å bruke datamodellering på hjerte-kar mekanikk for å predikere plutselig hjertedød. Vi vil bruke data fra pasienter med hjertemuskelsykdom til datamodellering i virtuelle pasienter for å undersøke konsekvensene på hjertet av for eksempel fysisk aktivitet eller graviditet. Prosjektet vil bidra til bedre og tidligere påvisning av hjertemuskelsykdom og vil kanalisere ressurser til høyrisikoindivider og samtidig unngå overbehandling av lavrisikoindivider. Skreddersydd behandling og råd om trening og graviditet i tillegg til bedre risikovurdering vil bedre utvelgelsen av pasienter til hjertestarterbehandling og derved forhindre plutselig hjertedød hos unge.


Project leader: Kristina Haugaa

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 10198000

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA