View Project

Norwegian AI Directory

Information management and digital transformation in AEC projects


Description:

I løpet av de siste tiårene har produktiviteten i byggebransjen økt mindre enn i andre næringer. Å bruke potensialet som ligger i digital transformasjon for å oppnå raskere planlagte, prosjekterte og gjennomførte prosjekter virker som en lovende respons for å snu denne trenden. Mens byggebransjen tradisjonelt ikke tilpasser seg tidlig til nye trender, presser nye krav fra offentlige kunder bransjen mot digital transformasjon. Alle deler av samfunnet står overfor betydelige endringer også byggebransjen. En mulig tilnærming til digital transformasjon av byggebransjen er økt og effektiv bruk av informasjon i prosjekter. Programvareutvikling har gjort det mulig å produsere informasjonsrike Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) for både bygninger og infrastrukturprosjekter. Ved siden av grafisk informasjon lagret i modellen (selve geometrien) er også ikke-grafisk informasjon viktig i byggeprosjekter som f.eks. informasjon om mengder og materialer. Denne ikke-grafiske informasjon har særlig betydning for automatisering, en viktig del av den digitale transformasjonen. For å skape verdier fra tilgjengelig informasjon innen byggeprosjekter er informasjonsledelse nødvendig. Både forskningsaktiviteter, standardisering, statlige og initiativer fra industrien understreker hvor viktig informasjonsledelse er for å øke produktiviteten i byggebransjen. Mens forskere har begynt å undersøke integrasjonen av grafisk informasjon, er det lite forskning på integrering av både grafisk og ikke-grafisk informasjon i en kombinert informasjonsmodell. For å avgrense forskningsområdet ble det valgt ut en modellbruk med stor potensiale for digital transformasjon, nemlig automatisert mengdehøsting. Dette doktorgradsprosjektet vil: - gi empiri fra prosjekter med høy digitaliseringsgrad - gi en oversikt over kostnadsrelevant informasjon - gi en oversikt over overflødig informasjon - teste forskjellige integrasjonsmetoder for både grafisk og ikke-grafisk informasjon Denne forskningen er en nærings PhD med det overordnede målet å forbedre produktet som rådgivere i byggebransjen leverer til sine kunder. I detalj vil forskningen fokusere på, men ikke være begrenset til følgende mål: 1. Kartlegge den nåværende bruken av kostnadsrelatert informasjon i prosjekter med høy digitaliseringsgrad 2. Undersøke erfaringer med tilgjengelig kostnadsrelatert informasjon 3. Evaluere konsekvensene av tilgjengelig kostnadsrelatert informasjon 4. Forbedre tilgjengelig informasjon ved å øke påliteligheten Infrastrukturprosjekter vil bli brukt som case for eksisterende bruk av BIM og for testing av forbedringsforslag gjennom integrering av både grafisk og ikke-grafisk informasjon. Den resulterende kunnskapen kan være nyttig for fremtidige prosjekter.


Project leader: Marius Sekse

Started: 2018

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1696998

Institution: COWI AS

Address: NA