View Project

Norwegian AI Directory

E!12344 Water and Wastewater Pipeline Inspection


Description:

Vi har utviklet et system (WAWPINS) for inspeksjon av vann- og avløpsledninger. Systemet kan inspisere rørledninger for defekter med full 3D digital rekonstruksjon av både røret og dets umiddelbare omgivelser. Systemet kan se igjennom ikke-ledende materialer som plast, glassfiber og betong, og verifisere at rørledningene har korrekt fyllmasse. Markedet for inspeksjon av vann- og avløpsledninger er betydelig (flere milliarder kroner per år), og det er et stort behov for forbedret deteksjon av defekter og automatisering av inspeksjonsprosessen. Betydelige inntekter og fortjeneste kan oppnås ved å selge et inspeksjonssystem sammen med analyse av rådata fra rørinspeksjonene. Dersom vi lykkes med å kommersialisere og introdusere WAWPINS-systemet på markedet, vil det gjøre det mulig for rørledningseiere eller operatører å avdekke defekter og iverksette korrigerende tiltak i vann- og avløpsinfrastruktur. Dette vil ha store samfunnsøkonomiske fordeler ved å oppnå bedre vannkvalitet og håndtering av vannforsyning og avløpsvann til mye lavere kostnader enn i dag. WAWPINS-systemet vil også kunne understøtte nye standarder og forskrifter for inspeksjon og analyser av rørledningsnettet.


Project leader: Stig Støa

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5999994

Institution: EQUANOSTIC AS

Address: NA