View Project

Norwegian AI Directory

E!12528 Long-Range Unmanned Aircraft System (UAS) for Automatic Power Line Inspection and Documentation


Description:

SEVISI er et konsortium opprettet av Sevendof og SINTEF fra Norge, sammen med Visimind fra Sverige, for å gjennomføre Eurostars-prosjektet "Langdistanse Ubemannet Fartøyssystem for Automatisk Inspeksjon og Dokumentasjon av Kraftlinjer". Kraftnettet er en vital del av samfunnet, og kraftlinjer må inspiseres både årlig og etter større hendelser for å forsikre leveringssikkerhet. Dette gjøres vanligvis ved at selskap som Visimind flyr helikopter langs kraftlinjene med en sensorpakke for å hente inn bilde- og laserdata av kraftmaster og traseer, som deretter gjennomgås av eksperter fra nettselskapene for å planlegge nødvendig vedlikehold. Målet til Eurostars-prosjektet er å utvikle et nytt dronesystem for automatisk innhenting av inspeksjonsdata for kraftlinjer som reduserer kostnaden, og forbedrer helse, miljø, og sikkerhet, sammenlignet med dagens bruk av helikopter. Sevendof vil i prosjektet utvikle et dronefartøy med høy rekkevidde og flytid, assistert av SINTEF for optimalisering av aerodynamikk og vekt. Flytiden og rekkevidden gjøres mulig av en bensin-elektrisk hybridmotor som utvikles gjennom prosjektet av Sevendof. Tilhørende dronefartøyet vil en dronestasjon utvikles i prosjektet av Sevendof og SINTEF som muliggjør automatisk letting, landing, og fylling av drivstoff, for automatisk operasjon av dronesystemet uten personell i felt. Gjennom prosjektet vil Sevendof også utvikle en simulator for å validere oppførselen til dronefartøy og dronestasjoner i et realistisk miljø. Visimind sin rolle i prosjektet er å utvikle en ny utgave av sin sensorpakke med en vekt og formfaktor tilpasset inspeksjon av kraftlinjer fra dronefartøyet. Det ønskede resultatet fra prosjektet er utgangspunktet for et industrielt dronenettverk for automatisk inspeksjon av kraftlinjer, hvor et sett av kunder kan benytte den samme droneinfrastrukturen, bestående av et sett av dronestasjoner og dronefartøy, for å redusere kostnadene og forbedre tilgjengeligheten til hvert nettselskap.


Project leader: Per Magnus Veierland

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5781289

Institution: SEVENDOF AS

Address: NA