View Project

Norwegian AI Directory

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management


Description:

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av feltet ved produksjons-styring og brønnplassering, kreves kontinuerlig innsamling av geofysiske data fra brønner og overflatemålinger. Repetert innsamling av seismiske data er en metode som har vært utviklet siden 1990-tallet og er i dag tatt i bruk i stor skala for å gi nødvendig informasjon til reservoar-styring. Det er etablert at denne metoden gir verdifulle bidrag til økt produksjon og utvinningsgrad. Men det er fremdeles noen begrensninger ved metoden. Olje- og gass-industrien er nå fokusert på multi-fysikk metoder som søker å kombinere seismikk med uavhengige målinger for å løse tolkningsproblemer og gi mer presis informasjon. En metode for bruk av marin kontrollert-kilde elektromagnetiske (CSEM) målinger er utviklet for bruk i leting etter olje- og gass-felter de siste 20 år. Denne teknologien har nå oppnådd modenhet og brukes rutinemessig i leting. Teknologi-utviklingen motiverer nå også bruk av denne teknologien for reservoarstyring i form av repetert innsamling av CSEM over et felt. I dette prosjektet vil vi bestemme hvordan CSEM kan anvendes for å bidra til reservoar-styring og optimalisering av et felts produksjon og utvinningsgrad. Siden CSEM data har ulike egenskaper enn seismikk, er det behov for å utvikle spesialiserte strategier for best mulig oppløsning og avbildning av endringer i reservoar resistivitet. Målet med prosjektet er å lage dataprogrammer for å kunne sammenlikne ulike data innsamlinger og avbildnings-strategier. Basert på dette vil vi betrakte realistiske modeller for reservoarer i Norge ved bruk av datasimuleringer for å demonstrere hva repeterte innsamlinger av CSEM kan oppnå.


Project leader: Jan Petter Morten

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1316455

Institution: ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA

Address: NA