View Project

Norwegian AI Directory

No strings, piloting a subsea resident Underwater Intervention Drone (UID) system.


Description:

Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av undervannsinstallasjoner innen offshore olje- og gassindustri, havbruk og vindkraft utføres normalt av en dykker eller en undervannsrobot, ROV (Remotely Operated Vehicle). ROV?en fjernstyres f.eks. fra et overflatefartøy. Felles for disse løsningene er at de tar tid å initiere (timer, ofte dager) og det er nødvendig med personell for å kontrollere og styre operasjonen. Behovet for overflatefartøy og ROV gjør at undervannsoperasjoner blir kostbare. Dagrater på 1 mill. NOK for et fartøy med ROV er ikke uvanlig. Bruk av autonome, batteridrevne, undervannsroboter kontrollert fra land kan totalt endre hvordan undervannsoperasjoner gjennomføres! En undervannsrobot kan installeres og "bo" på havbunnen i nærheten av olje- og gassinstallasjonen, oppdretts- eller vindkraftanlegget uten støtte fra et overflatefartøy. Ved bruk av moderne kommunikasjonsteknologi som internett og undervannskommunikasjon, kan en robot startes opp i løpet av sekunder og styres fra hvor som helst. Roboten opererer på egen hånd slik at det kreves minimal styring av en operatør. Typiske oppdrag er inspeksjon av en olje- og gassrørledning, operasjon av en ventil og inspeksjon av et oppdrettsanlegg. I dette DEMO2000-prosjektet har vi utviklet og implementert sensorikk og programvare for at Eelumes slangerobot kan navigere og utføre inspeksjonsoppdrag på egen hånd (autonomt) uten fjernstyring av en person. Vi holder f.t. på med sjøtester i Trondheimsfjorden. Avsluttende pilot i prosjektet skal gjennomføres på Haltenpipe ved Tjeldbergodden. Roboten skal i piloten operere autonomt og trådløst og utføre inspeksjon på en del av gassrøret som går i Trondheimsleia utenfor Tjeldbergodden. Roboten vil samle akustiske og optiske data som vil bli analysert. Prosjektet planlegges avsluttet medio 2022. Partnere i prosjektet er Eelume, Equinor, Gassco, Kongsberg Maritime, MMT, Norbit, EIVA og DNV GL. Se også www.eelume.com


Project leader: Morten Bjerkholt

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7000000

Institution: EELUME AS

Address: NA