View Project

Norwegian AI Directory

Kidney Tubular Damage and Dysfunction Identify a Novel Axis of Chronic Kidney Disease (CKD)


Description:

Kronisk nyresykdom (CKD) er vanlig og kan føre til nyresvikt som trenger dialyse og det er også en sterk risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og død. Nyrene filtrerer 180 l/d gjennom glomerulus-membranen, og like viktig er nyre tubulus systemets påfølgende reabsorpsjon av 179 l pre-urin for å bevare glukose, proteiner og andre viktige byggesteiner. Tubulus systemet utgjør 80% av nyrevolumet og har en rekke andre funksjoner i tillegg til reabsorpsjon. Den kliniske CKD-diagnosen baseres per i dag på eGFR (nyrefunksjon basert på s-kreatinin) og urin utskillelse av albumin (et mål på pågående glomerulær skade). Begge er mål for «helsetilstanden» til glomerulus, mens grad av nyre tubuli skade er imidlertid et bedre prognostikum. Problemet er at denne informasjonen i dag bare kan fremskaffes vha nyrebiopsi, som potensielt er farlig. Våre tidligere studier viser at det er flere distinkte dimensjoner ved «helsetilstanden» av nyre tubulus som kan forbedre CKD diagnose, prognose og prediksjon av utfall. Videre er det slik at blodtrykks-senkning kan få kreatininnivået til å stige, og mange leger blir da usikre på om dette er trygt. Mange pasienter blir dermed frarøvet fordelene ved intensiv BP-senkning. Målet vårt er å utvikle et nyre-tubulus-helse-panel (KTHP) som skal avspeile den underliggende patologiske prosessen og lett kan tolkes av legen. Dette vil fremme sikker intensiv BP-senkning og kan også være nyttig for å vurdere andre kliniske situasjoner der økende s-kreatinin ikke trenger å bety at det er en reel nyreskade. Denne studien er et samarbeid mellom norske og amerikanske forskere. Kort fortalt skal KTHP utvikles i USA basert på pasienter fra den kjente SPRINT-studien. Panelet vil bli validert i Norge ved å bruke prøver fra HUNT-studien og nyrebiopsier fra det nasjonale nyrebiopsiregisteret. Prosjektet vil også bidra til å øke nytteverdien av Norsk nyrebiopsiregister ved at vi samler inn urin- og blodprøver fra nye pasienter. Prosjektet startet opp i juli 2020. Første trinn på norsk side av prosjektet er oppstart av biobankingen. En nasjonal referansegruppe har jobbet frem en felles laboratorieprotokoll og andre prosedyrer for praktisk gjennomføring av innsamling av blod og urin prøver fra nyrepasienter som tar nyrebiopsi. De første pasientene ble inkludert ved St Olav Hospital oktober 2020, og vi har nå inkludert ca.150 pasienter fra 6 ulike sykehus. Vi forventer at det tar 1-2 år å samle inn materiale fra ca 300 pasienter. I USA har arbeidet med å måle nye markører for tubulusfunksjon i deltagere fra SPRINT studien startet, men er noe forsinket pga Coronoa epidemien. De første resultatene vil bli presentert på den amerikansek nyrekongressen i november (ASN 2021). I tillegg har vi innledet et samarbeid med Generasjon 100 studien i Trondheim. Dette er en stor randomisert behandlingsstudie der 1500 eldre inviteres til aktiv trening i 5 år. Tubulus systemet trenger store mengder energi, og oksygenmangel er trolig en viktig faktor i utvikling av kronisk nyresykdom. Vi har nå fått målt nyrefunksjonen hos deltagerne ved start og etter 1 og 5 års trening, og vi vil nå analysere om trening påvirker hvor mye nyrefunksjon vi taper.


Project leader: Stein Hallan

Started: 2020

Ends: 2026

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 6999992

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA