View Project

Norwegian AI Directory

A Trans-Nordic Study of Mood disorders (NOR-FREED)


Description:

Stemningslidelser har en stor grad av arvelighet, dvs at pasientene arver en sårbarhet fra sine foreldre. Vi ønsket å finne nye genvarianter, og vi gjorde en stor studie der vi søkte gjennom hele arvestoffet og analyserte flere millioner av genvarianter per person, og oppdaget flere som var assosiert med bipolar lidelse, som er en stemningslidelse. Det var 64 genvarianter koblet til bipolar lidelse, men vi vet ikke hvordan de spiller sammen, og utløser sykdom. Flere av de involverte gener styrer kommunikasjon mellom hjerneceller. Det er ikke slik at om man har en eller flere av disse genvariantene så får man garantert bipolar lidelse. Det er en uheldig blanding av disse variantene som gir økt sårbarhet, og sammen med utløsende faktorer (stress, belastninger) gir opphav til sykdom. Vi håper etterhvert å kunne utvikle nye, mer treffsikre medikamenter, for stemningslidelser.


Project leader: Ole A. Andreassen

Started: 2020

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 6997993

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA