View Project

Norwegian AI Directory

Transitioning the railway sector to condition-based maintenance: from raw data to optimal planning.


Description:

Målet med prosjektet er å innføre kontinuerlig overvåking av boogiene på togene for å gå fra planlagt vedlikehold til tilstandsbasert/prediktivt vedlikehold. For å oppnå dette målet er det utviklet en sensorplattform som er i stand til kontinuerlig overvåking av vitale parametere til boogiene. I utformingen av denne sensorplattformen har prosjektet jobbet med implementering av DSP, ML og AI algoritmer i FPGA og SoCs. Vi må bruke flere akselerometre og sample signalene deres med industriell standard 200 KSPS og 24-bits oppløsning. Dette resulterer i store mengder data, og det er ikke alltid mulig å overføre dem som rådata som skal behandles på skyen. I dette prosjektet fant vi ut at edge computing er den beste måten å løse dette problemet på. Så sensorsystemet som vi har designet for dette prosjektet er ikke bare et datainnsamlingssystem. Systemet er designet basert på moderne SoC-er for å kunne hente data fra sensorer og bruke fordelene med FPGA-er til å akselerere ML- og DSP-algoritmer. En CPU brukes som sentral styringsenhet og til kommunikasjon. Vi lagrer også rådataene for å kunne laste den inn for videre behandling dersom vi mister kommunikasjonskanalen med enheten på toget.


Project leader: Mostafa Koraei

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 6516846

Institution: MANTENA AS

Address: NA