View Project

Norwegian AI Directory

Mar 4.0: Marine Process Industry 4.0


Description:

Prosjektet Mar4.0 viser så langt gode resultater og en god mulighet for å innfri planlagte mål. Software for å behandle og modellere data fra in-line målinger er utviklet og i aktiv bruk. Nytt analyseinstrument er testet og vil bli implementert i prosessen. Store mengder med data fra prosess-styringen er samlet inn og arbeidet med å finne optimale innstillinger for destillasjonsprosessen vil være fokusområde fremover.


Project leader: Torill Fladvad

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3599897

Institution: GC RIEBER VIVOMEGA AS

Address: NA