View Project

Norwegian AI Directory

DigiCast:Digital technologies for Intelligent Aluminium Casting Systems


Description:

Aluminium har raskest voksende etterspørsel av metallene i verden idag og er viktig i utviklingen av nye lavutslippsløsninger. Systemer som gir bedre prosesskontroll og arbeidsmiljø for operatørene står sentralt i arbeidet for å oppnå en mer bærekraftig aluminiumsproduksjon og aluminiumsprodukter med lave fotavtrykk. I dette prosjektet utvikles smarte støpesystemer for aluminium DC-støping. Systemet består av en digital tvilling kombinert med visualiseringsteknologier som kan gi operatørene direkte tilgang til prosess-data. Systemet kan redusere kostnadene til tidlig-fase utprøving, øke sikkerheten og minimere risiko, øke produktiviteten og redusere skrap-raten. Systemet skal kunne benyttes for ulike industrielle legeringsystemer og DC-støpeteknologier. Det er etablert FEM-modeller for støping av valseblokk som er sammenliknet med resultater fra støpeforsøk som referanser for forenklede modeller. Ulike tilnærminger til modeller som kan gi raske og presise nok digitale tvillinger er undersøkt og testet. Modeller for digitale tvillnger er etablert og visualiseringsteknikker (kamera, termiske sensorer, hologrammer) er under etablering.


Project leader: Kjerstin Ellingsen

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7769997

Institution: HYDRO ALUMINIUM AS

Address: NA