View Project

Norwegian AI Directory

Smart og bærekraftig SMB fabrikk


Description:

SmartFab prosjektet startet i april 2019. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/smartfab/ I SmartFab har vi forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på 'state-of-the-art' prinsipper og metoder innen digitalisering, masseprodusert skreddersøm og sirkulær økonomi. Dette til sammen definerer begrepet Smart SMB Factory ( www.norskindustri.no/haugstad-mobel-apner-ny-smart-fabrikk ). FoU arbeidet i 2021 inkluderer (videre)utvikling og implementering av SMB Factory metoder og systemer i verdikjeden, som bl.a. (i) digital tvillingskonsepter og -prototyper for sanntidsovervåking og -simulering av materialflyt og av maskintilstand ( https://github.com/SINTEF-9012/SINDIT ), (ii) PDM (Product Data Management) system for sømløs informasjonsflyt fra produktkonfigurering og nettbutikk til ERP og produksjonsutstyr, (iii) metoder for utvikling av sirkulære klynger og sirkulære forretningsmodeller (https://doi.org/10.1007/978-3-030-85906-0_45 ), (iv) metoder for utvikling av produkttvillinger med maskin syn for prediktiv kvalitetsstyring og optimal ressursbruk (en del av PhD studien), og (v) metoder og verktøy for klassifisering av lagervarer og for simulering av påfyllingsmetoder og produksjonsplanlegging ved høy produktmiks. I tillegg, har Haugstad Møbel bemannet og videreutviklet Læringsfabrikken Hubben, en 'spin-off' fra dette prosjektet, som ofte omtales i media, som bl.a.: https://www.naeringpajaeren.no/hubben-vekker-stor-oppmerksomhet/ ; https://www.norsketrevarer.no/nyheter/2021/ungdommer-barekraft-og-smartfabrikk/ ; og https://www.haugstadmobel.no/wp-content/uploads/2020/12/JBL_2020-12-09.pdf Læringsfabrikken Hubben en gründerhubb for elever helt ned i ungdomsskolealder, etablert i samarbeid med Hå kommune, Ungt Entreprenørskap og fem ungdomsskoler i Hå. "Her startes ungdomsbedrifter som primært driver med design og redesign av brukte møbler. Det sørges for at møbler og innredninger fra Haugstad Møbel AS til enhver tid er i sirkulasjon. Når brukte møbler og innredninger kommer i retur til Hubben, blir de enten restaurert og lagt ut for salg, eller redesignet og laget til noe nytt. For eksempel kan en bordplate lages om til en blomsterkasser eller delikate hyller." (https://www.haugstadmobel.no/baerekraft/)


Project leader: Odd Myklebust

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9999996

Institution: HAUGSTAD MØBEL AS

Address: NA