View Project

Norwegian AI Directory

aFerry An integrated autonomy system for on-demand, all-electric and autonomous passenger ferries


Description:

Prosjektet aFerry har demonstrert en selvkjørende og ubemannet passasjerferje over kanalen i Trondheim på TRL7 og utviklet forretningsplanen for et nytt spin-off selskap. Dette er en stor milepæl i utviklingen av autonom passasjertransport på sjøen, en teknologi som vil være et viktig virkemiddel for å løse sentrale transportutfordringer i tiden fremover. Dagens passasjerferjer er bygget ut i fra et tradisjonelt skipsdesign, utstyrt med noe enkel sensorikk, men styrt av en skipper og med mannskap ombord. Ferjene går etter en ruteplan, uten fleksibillitet, og som i mindre grad er tilpasset det dagsaktuelle behovet. Dette er en kostbar modell som skalerer dårlig. Elektriske selvkjørende (autonome) passasjerferger vil være et miljøvennlig, fleksibelt og billigere alternativ. Disse kan benyttes til å krysse sund og fjorder der trafikkgrunnlaget er for lite for en tradisjonell ferge, og også i større byer til å krysse elver og kanaler der det er for dyrt eller unhensiktsmessig å bygge broer. Fergene kan inngå som en del av det eksisterende kollektivtilbudet, og på den måten utnytte eksisterende vannveier på en effektiv måte. Et autonomisystem består av flere komponenter som jobber sammen for å levere en trygg og sikker løsning. I dette prosjektet lå hovedfokus på situasjonsforståelse, navigasjon og antikollisjon som ble verifisert over 60 sammenhengende kryssninger med NTNU's ferge prototype milliAmpere. Å levere en autonomiløsning for passasjertransport stiller strenge krav til sikkerhet både teknisk og med tanke på at passasjerene opplever det som trygt å bruke. Derfor samarbeidet prosjektet tett med regulerende og sertifserende myndigheter.


Project leader: Susanne Jäschke

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4988007

Institution: NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS

Address: NA