View Project

Norwegian AI Directory

E!12842 Windfarm integrated radar sensors for digital operations and management


Description:

Vindturbiner genererer turbulente luftstrømninger og vaker som forplanter seg videre innover vindparken. Turbulent vind genererer viberasjonseffekter og uønsket last fordeling. Dette leder til tapt produksjon og økte kostnader til vedlikehold. Det finnes flere europeiske forskningsinitiativ som fokuserer på metoder for å redusere vake effekt. F.eks nye drift og kontroll tilnærminger hvor en reduserer energiuttaket på noen av turbinene for å kunne øke energiuttaket på tidligere vake utsatte turbiner, og således, som en helhet, produsere mer energi. Det finnes også metoder for å påvirke retningen av vake propagajson. Alle slike metoder trenger god beskrivelse av den lokale meteorologiske situasjonen. I WISDOM prosjektet som jobber Windmaster Technologies sammen med Vattenfall, DTU og Anemo Analytics for å utvikle og verifisere en ny metode for å redusere turbulens og vakeproblematikken. Dette gjennom radar målinger av turbulens og vind inne i vindparken og integrasjon av måledata og modeller for vind og turbulensflyt i parken.


Project leader: Jone Sæbbø

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5754219

Institution: WINDMASTER TECHNOLOGIES AS

Address: NA