View Project

Norwegian AI Directory

Kontekstualisering av industrielle data


Description:

De som jobber i industrien i dag må ofte se i mange ulike datasystemer for å få informasjonen de trenger. Se for deg at du skal undersøke en pumpe som du tror det kan være noe galt med. Du må inn i et eget system for å se sensormålinger, og dokumentasjon på pumpen finnes i et annet system. For å se hvordan pumpen fungerer med annet utstyr må du se prosessdiagrammer i et tredje. Et fjerde system kan vise vedlikeholdslogger for pumpen, mens et annet femte system inneholder HMS-logger som omhandler pumpen. Ikke overraskende er 3D-modeller også i et separat sjette system. Og slik fortsetter det. På daglig basis kan en industriarbeider trenge flere titalls adskilte datasystemer for å gjøre jobben sin. Tradisjonelt sett har mye av dataene være innelåst i forskjellige systemer som ikke snakker sammen og som kjører på ulike steder. Det holder på å forandre seg, og en økende trend er at mer og mer data finner veien til moderne skytjenester som samler data fra mange kilder. Det åpner opp enorme muligheter for å forenkle dagens arbeidsflyt, og ikke minst åpner det opp for helt nye måter å jobbe på. Men når data kommer inn fra mange kildesystemer er det vanskelig å kartlegge hvordan ulike data henger sammen. Kildesystemene har gjerne få eller ingen felles referanser. Så det finnes ingen enkel måte for datamaskinen å vite hvilke sensormålinger i et system som tilhører hvilket utstyr i et annet. Eller hvor i 3D-modellen en komponent beskrevet i en HMS-rapport er lokalisert. I dette prosjektet kaller vi å etablere slike informasjonskoblinger mellom data for kontekstualisering. Prosjektet vil studere kontekstualisering av industrielle data med utgangspunkt i virkelig data fra industrien. Målet er å hente ut verdi fra data som kommer fra ulike kilder. Prosjektet sentreres rundt ulike synsvinkler inn i den industrielle virkeligheten som reflekterer typiske spørsmål en programutvikler eller data scientist trenger svar på.


Project leader: Alexander Gleim

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1711998

Institution: COGNITE AS

Address: NA