View Project

Norwegian AI Directory

SoundSensing støydata i sanntid


Description:

Støy er uønskede kontinuerlige eller gjentatte kortvarige lyder. Støy kan oppstå på flere måter, men er ofte et resultat av trafikk, industri, eller andre menneskelige aktiviteter. Konsekvensene av høy eksponering for støy over lang tid er helsemessige skader og redusert livskvalitet. I tillegg kan pris på hus og eiendom kan minske opp mot 20% hvis støy er tilstede. Støy er per dags dato den forurensningen som påvirker flest personer i Norge. 1.9 millioner mennesker lever i områder med veistøy over anbefalte grenser. Til tross for politisk mål siden 2003 om reduksjon, påvirker støy stadig flere mennesker. I Europa er støy forurensingskilde nummer to, etter luftforurensing. I dag beregner man årsgjennomsnitt-støykart fra matematiske simuleringer hvert 5 år. Disse fanger ikke opp tidsmessig variasjon eller ukjente kilder. Teamet bak Soundsensing har utviklet et kostnadseffektivt og robust sensorsystem for monitorering av støy. Systemet består av en egenutviklet sensor hardware samt en softwareløsning som genererer et interaktiv støykart basert på sanntidsmålinger. Målet med StudENT Forny er å demonstrere et fungerende løsning for en industripartner og med dette utløse en større pilot ila av prosjektperioden med en industripartner som krevende kunde. Den fungerende sensor løsningen skal presentere verifisert data fra støykilder, fungere i et «mesh nettverk», ha 1 års batterilevetid, og generere et visuelt og interaktivt støykart. Markedsfokuset i prosjektperioden vil være innenfor Intelligente Transportssystemer (ITS) og utviklingen av intelligent infrastruktur i «Smarte Byer». Resultat fra prosjektet vil være et ferdig utviklingssett for salg etter avsluttet prosjekt.


Project leader: Ole Johan Aspestrand Bjerke

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 999998

Institution: SOUNDSENSING AS

Address: NA