View Project

Norwegian AI Directory

Novel roles of GCN2 with relevance to cancer and other major diseases


Description:

Kreftceller lever i et fiendtlig mikromiljø hvor de er utsatt for mange typer stress, blant annet lav tilgang på næringsstoffer og oksygen. Alle cellene i kroppen har utviklet diverse mekanismer for å takle dette, men siden kreftcellene allerede lever i et såpass fiendtlig miljø, er de mer avhengige av velfungerende stressresponsmekanismer enn normale celler. GCN2 er involvert i mange ulike stressresponse mekanismerr, derfor tror man det er spesielt viktig for kreftcellene. Dette underbygges ved at høyt uttrykk av GCN2-genet i kreftcellene henger sammen med dårlig prognose for pasienten. Nylig har vi fått nye resultater som tyder på at proteinet også er involvert i andre prosesser enn stressrespons. Disse inkluderer celledeling, som også er høyt relevant for kreftutviklingen. Forskning på andre sykdommer har dessuten vist at GCN2 er involvert i immunforsvaret, men det er ikke kjent på hvilken måte. Denne funksjonen kan også være relevant for kreft fordi kreftcellene ofte kan unngå angrep fra immunsystemet. Det er ikke fullt forstått hvordan kreftcellene klarer dette, men en kreftbehandling som går på å hjelpe immunforsvaret med å oppdage og drepe kreftcellene kunne vært effektiv. Vår hypotese er at GCN2 har andre funksjoner som er relevante for kreftutviklingen, i tillegg til stressresponser. Derfor kan det være en god angrepsmåte å hemme GCN2, fordi det vil skade kreftcellene på flere fronter. I tillegg til kreft er også GCN2 involvert i andre sykdommer som for eksempel Alzheimers, autoimmune sykdommer og en dødelig lungesykdom kalt PVOD. Vi studerer nå de nye funksjonene til GCN2 for å kunne utnytte kunnskapen i behandlingen av disse sykdommene.


Project leader: Beata Grallert

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 9760000

Institution: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Address: NA