View Project

Norwegian AI Directory

Prediction of antipsychotic drug response; a personalised medicine approach in schizophrenia


Description:

Psykiske lidelser utgjør en stor belastning for dem som rammes, i tillegg til store kostnader for helsevesenet, både her hjemme og i Europa. Dagens behandlingsalternativer virker ikke for alle, og mange sliter med bivirkninger. Vi vil bruke biomarkør profiler til å optimalisere bruken av eksisterende medikamenter. Da kan vi redusere bivirkninger og øke behandlingseffekten for pasienter med psykiske lidelser. For å få til en slik presisjonspsykiatri skal vi bruke store mengder data fra helsevesen og registre, samt nye metoder som maskinlæring og kunstig intelligens. Utviklingen av medisiner har gjort store fremskritt for flere sykdommer de siste årene. Men denne utviklingen har ikke skjedd innen psykiske lidelser. Medikamentene som i dag brukes for å behandle schizofreni, bipolar lidelser og depresjon er gamle, gir stor variasjon i effekt, samtidig som de ofte kan gi store bivirkninger. Da må vi sørge for at de medikamentene som allerede er tilgjengelig, brukes bedre. Vi må gi riktige doser og sørge for minst mulig bivirkninger. I stedet for å vente på nye medisiner en gang i fremtiden, vil vi heller tilpasse eksisterende medisiner bedre basert på data vi allerede har tilgang til.


Project leader: Ole A. Andreassen

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11999984

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA