View Project

Norwegian AI Directory

Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain


Description:

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av voksne pasienter rapporterer at de opplevde symptomer før 14 år og 75% før 24 år. Sykdomsdebut for de fleste mentale lidelser ser derfor ut til å sammenfalle med en tidsperiode med store endringer i hjernen, samt overgangen til nye roller i livet gjennom ungdomstiden. De underliggende mekanismene for risiko og motstandsdyktighet til mentale lidelser i ungdomshjernen er derimot mindre kjent, som har bremset utviklingen av verktøy for tidlig oppdagelse, individuell klinisk prediksjon og behandling. Ved å studere hjernen til et stort antall deltakere i den norske Mor-, far og barn-studien (MoBa) vil vi undersøke samspillet mellom genetiske, hjerne-biologiske og miljømessige/sosiale variabler, både for å forstå og kartlegge normal hjerneutvikling, samt avdekke hvordan unormal utvikling henger sammen med psykiske symptomer. Vi vil sammenstille data fra hjerneavbilding, mål på kognisjon og mental helse, samt biologiske mål. På sikt vil resultatene kunne bidra til forebygging, oppdagelse, og behandling av psykiske lidelser. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, og forskergrupper i Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger.


Project leader: Lars Tjelta Westlye

Started: 2020

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11999999

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA