View Project

Norwegian AI Directory

The big data and climate FRONTIER: making sense of the explosive increase in climate data through smart designs and big data methods


Description:

Den neste forskningsfront knyttet til regionale klimaendringer er ikke knytet til produksjon av mer data, men til å produsere mer informasjon Informasjon om klima blir stadig viktigere for effektiv planlegging, tilpasning og begrensing av fremtidige kostnader og forandringer som følge av klimavariabilitet og endring. Denne økte etterspørselen etter klimainformasjon fører til en eksplosiv økning i mengden tilgjengelige klimadata. Den eksplosive økningen i datatilgang skaper problemer for mange av brukere som trenger tilgang til disse dataene. Å kunne arbeide med et så stort volum av klimadata vil kreve svært spesialiserte ferdigheter og verktøy som kan være for dyre for mange brukere. Derfor en økende utfordring å sikre at klimainformasjonen forblir tilgjengelig for alle brukere og beslutningstakere. FRONTIER tar sikte på å møte denne utfordringen gjennom å adressere viktige spørsmål om dataproduksjon og dataanalyse. Hovedmålet med FRONTIER er å begrense de fremtidige utfordringene knyttet til den eksponentielle økningen i klimadata som er forventet i løpet av det neste tiåret ved å bruke smart design og Big Data metoder. For å oppnå dette målet, kreves det en tverrfaglig tilnærming som trekker veksler på kompetanse og kunnskap fra fagområdene klima og matematikk. Metodene vi vil bruke, i krysningspunktet og forskningsfronten mellom disse fagområdene, er basert på: 1. Å utvikle nye prosessbaserte modellanalysemetoder for samfunnsrelevante prosesser; 2. Å utvikle et nytt, mindre, sett med resultatmålinger for å forenkle og forbedre effektiviteten i dataanalyse; 3. Å utforske en ny tilnærming til hvordan man setter opp flere-klimamodell ensembler for å minimere dataproduksjon. Nyere fremskritt innen "Big Data" analyse og "design av eksperimenter", kombinert med den siste utviklingen innen internasjonale initiativer for klimamodellering, betyr at akkurat nå er det beste tidspunktet for å arbeide frem et gjennombrudd i hvordan vi produserer og bruker klimamodelldata.


Project leader: Priscilla Mooney

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 10323991

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Address: NA