View Project

Norwegian AI Directory

Konsortiebygging for søknad til H2020 ICT programmet


Description:

Horizon 2020 ICT call "Advanced robot capabilities research and take-up, ICT-25-2017" har frist 25 April 2017. Vi vil arbeide mot en søknad til Innovation Actions innen det tematiske området b: Menneske - robot interaksjon, mekatronikk, sensorteknologi, navigasjon and kunstig intelligens. Cyber Physical Systems og Industri 4.0 bidrar til omstillinger globalt og i norsk næringsliv. Dette gir samtidig store muligheter for forskningsbasert innovasjon. I tråd med Forskningsrådets strategi "Forskning for innovasjon og bærekraft", ønsker vi å bidra til kompetanseinnhenting og nettverking for å utvikle konsortier og søknader innenfor dette temaet nasjonalt og i Horizon 2020. På automatica er utstillinger og konferanser under tema Indistri 4.0 og IT2Industry med fokus på intelligente, digitalt nettverksarbeidsmiljøer (industri Internet of Things). IT2Industry og Industri 4.0 dekker hele produksjonsprosessen på veien til den smarte fabrikken: automasjon, industri programvare, datanettverk, infrastruktur og produksjon logistikk, IT-sikkerhet, store data og cloud computing, IT og energi og maskin-til-maskin kommunikasjon. Disse temane er viktige for norske forskere og industriaktører og det er derfor av stor interesse å delta på denne arenaen. Prosjektet er derfor rettet mot Automatica som avholdes 21-24 Juni 2016 i München i Tyskland. Følgende prosjektaktiviteter er planlagt: -Rekruttere 8-10 deltakere fra Akademia og Industri for samreise til Automatica -Planlegge nettverksaktiviteter på Automatica, Booke møter -Reise til Automatica -Besøke stands for relevant teknologi -Etablere kontakter med aktører i EU's PPP SPARC og "euRobotics" som har egen stand på messen -Knytte kontakter med andre norske miljøer som arbeider med Industri 4.0 -Legge til rette for søknad til forsknignsrådet om nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer i BIA inne tema Industri 4.0 i samarbeid med blant annet tilsvarende nettverk i Hordaland


Project leader: Egil Utheim

Started: 2016

Ends: 2016

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 46308

Institution: BARCO FREDRIKSTAD AS

Address: Fredrikstad