View Project

Norwegian AI Directory

Prognostic factors in cutaneous melanoma towards a more personalized risk stratification


Description:

Melanom, den alvorligste typen hudkreft, øker stadig i Norge og vi har høyest dødelighet i Europa. Internasjonalt er Norge topp tre i forekomst, tapte friske leveår og dødelighet. Vi vil studere betydningen av vertsfaktorer og livsstilsfaktorer på overlevelsen etter melanom diagnose i den store norske studien Kvinner og kreft. Vi vet mye om hvilke vertsfaktorer og livsstilsfaktorer som øker risikoen for å få melanom, men det er uvisst om disse også har betydning for overlevelsen etter melanom diagnose. Vi vil også studere langtids trender i svulst tykkelse ved diagnose hos melanom pasienter og dødeligheten for pasienter med tynne og tykke svulster. Svulst tykkelse ved diagnose er en viktig faktor i klassifiseringen av melanom og har betydning for vurdering av pasientens prognose, behandling og oppfølging. Tynne melanomer er mest vanlig og disse pasientene har bedre overlevelse enn de med tykkere svulster, men noen studier tyder på at dødeligheten kan være betydelig også for de med tynne svulster. Her er det mangel på studier med befolkningsbaserte data og lang oppfølgingstid. Norge har et landsdekkende kreftregister og det er en stor fordel i denne studien.


Project leader: Marit Bragelien Veierød

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 7660999

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA