View Project

Norwegian AI Directory

Finding a CRItical SPeed function ahead of a road section for vehicles in motion


Description:

Prosjektet skal utvikle et proaktivt system som forhindrer at en trafikkfarlig situasjon oppstår. Dvs. en teknologi som varsler om glatte og eller farlig forhold fremover. I tillegg ville det justere hastighetene, ved å gi kjøretøyet en klar kvantitativ kommando i form av en situasjonsstilpasset «fartsgrense». Et slikt system kan være basert på data som er samlet inn og overført av kjøretøy som tidligere har kjørt på den samme vegstrekningen. Prosjektet startet andre kvartal 2020, og med ny prosjektleder fra 1. desember 2020. En viktig del av prosjektets fremdrift er stipendiatoppgaven hos Universitetet i Oslo (partner) i WP 2 Data analytics. Grunnet Covid-19 pandemien ble visum og innreise til Norge utsatt, og det ble umulig for vedkommende å reise til Norge. Tidlig høst 2021 er ny stipendiatstilling lyst ut hos UiO, og vedkommende er forhåpentligvis på plass i løpet av april 2022. Prosjektet har gjennomført det som har vært mulig innenfor denne begrensingen. Blant annet er leveranse D 1.1 fra WP1 Sensing ferdigstilt (Motion assessment study, Deliverable D 1.1 from WP 1 Sensing), samt vitenskapelig artikkel publisert (WP2 Wireless communication). Ph.d studenten ved Høgskolen i Østfold har nylig gjennomført tredje semester, og har god fremgang. Nærmere bestemt er følgende to oppgaver nær fullført: (i) sette opp en simulator for å gjenskape trafikkscenariene, og (ii) sette opp en innendørs, nedskalert bane for å utføre skrens-eksperimenter med fjernstyrte "lekebiler". Prosjektet har også gjennomført møte med interessenter som Volvo og Statens vegvesen, og gjennomført eget møte med Statens vegvesen. Begge deler ble gjennomført i løpet av første kvartal 2021.


Project leader: Marianne Stølan Rostoft

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Miljøinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 7999995

Institution: TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Address: NA