View Project

Norwegian AI Directory

Digital wells for optimal production and drainage


Description:

Prosjekt «DigiWell» vil utvikle ny kunnskap og nye verktøy for prediksjon og drift av produksjonen på olje- og gassfelt som er beheftet med usikkerhet. FNs bærekraftsmål fokuserer på rimelig og ren energi for alle, og klima-handling. Den raske økningen i globalt energiforbruk vil fremtvinge forbedringer i teknologi for bærekraftig energi, men realistiske scenarier for nær fremtid inkluderer en miks av energikilder, inklusive fossilt brennstoff. Utviklet kunnskap og verktøy i «DigiWell» vil være høyst relevante for bærekraftige energikilder, og «DigiWell» vil som et biprodukt bidra til en hurtigere overgang til bærekraftig energi. «DigiWell» vil bidra til automatisk produksjons-optimalisering som forventes å øke effektiviteten i olje- og gassproduksjon med 2-3%, redusere CO2 utslipp, og redusere bruk av kjemikalier. Spesifikt vil «DigiWell» videreutvikle et eksisterende «open source» verktøy for reservoarsimulering med integrert og forbedret behandling av usikkerhet i tilgjengelig olje/gass, geometri og egenskaper til reservoarer, støtte-utstyr, infrastruktur, og økonomi/pris, samtidig som virkningen av korttids driftsplan inkluderes. Fritt tilgjengelige verktøy vil bli utviklet for å redusere usikkerhet i kort-tids sensor-informasjon, og til å forbedre automatisert koordinering av produksjon fra flere brønner under usikkerhet. Verktøyene vil inkludere muligheten til å lære fra «Big data», idet disse blir tilgjengelige. Usikkerheten kan også reduseres ved å velge mer relevant plassering av sensorer og pådragsorganer, og metoder vil bli utviklet for slike valg. I sum: «DigiWell» forventes å forbedre drift mht. energiforbruk, miljø-påvirkning, og økonomi.


Project leader: Bernt Lie

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 12563985

Institution: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Address: NA