View Project

Norwegian AI Directory

FORNY2020-FINANSGRUPPEN Kompetanse og infrastrukturmidler


Description:

De norske TTOene har siden lovendringen i 2003 opparbeidet seg mye erfaring innenfor en relativt ung bransje her i Norge. Erfaringsgrunnlaget og praksisen i de enkelte regionene har likevel utviklet seg forskjellig. Hovedformålet med prosjektet har vært å løfte teknologioverføringskontorenes (TTO) kompetanse gjennom å dele «best practice», kartlegge, analysere og utarbeide løsningsforslag for nye måter å jobbe på. Dette prosjektet har derfor gjennom konkrete arbeidspakker avgrenset til økonomi, finans, og forretningspraksis, effektivisert, utviklet og styrket TTOenes utførelse og kompetanse knyttet til styring, resultatmåling, strategisk nettverk og finansielle modeller. En mer enhetlig tilnærming og et samlet kunnskapsgrunnlag innenfor tematikken ansees også som en stor forbedring og forventes indirekte øke kvaliteten i resultatproduksjonen ved de enkelte TTOene.


Project leader: Lasse Olsen

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 8499961

Institution: NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS

Address: NA