View Project

Norwegian AI Directory

Digital Innovation Support Ecosystem at the Norwegian TTOs


Description:

Dette prosjektforslaget tar sikte på å takle utfordringer relatert til digital innovasjonsstøtte ved norske TTO-er ved å påvirke forskningsinstitutsektoren direkte. Prosjektet tar sikte på å møte TTOs felles struktur og kompetansebehov ved å fokusere på strukturell forbedring, kompetanseheving og nettverksbygging. Aktivitetene med fokus på å bygge og fremme innovasjonskultur ved institusjonene, ved TTO-ene og i samarbeid mellom TTO-ene. Alle aktiviteter faller innenfor beskrivelsen av kunnskapsoverføringsaktivitet som en ikke-økonomisk aktivitet av forskningsorganisasjoner i ESAs offentlige støtte til forsknings-, utviklings- og innovasjonsretningslinjer. Dette er et samarbeidsprosjekt som involverer ni norske TTO-er, og som et resultat, direkte bidrar til bedre utnyttelse av digitale innovasjonskonsepter fra alle vitenskapelige områder. Derfor øker volumet og mangfoldet av nåværende industri- og investeringssamarbeid samt muliggjør etablering av nye partnerskap.


Project leader: Johann Mastin

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3499996

Institution: VALIDÉ AS

Address: NA