View Project

Norwegian AI Directory

ERA-NET: Holistic flexibility market integration of cross-sectoral energy sources


Description:

Elektrisitetslandskapet i Europa gjennomgår store endringer. Elektrifiseringen av varme og transport er under ekspansjon i mange land. Penetrasjonen av distribuerte energiressurser, lokalisert i nærheten av hvor elektrisitet forbrukes, for eksempel husholdninger eller kommersielle bygninger, har økt betraktelig de siste årene. Å kombinere disse effektene utgjør utfordringer for distribusjonssystemoperatørene (DSO), og transmisjonssystemoperatører (TSO) i dette økosystemet. Disse utfordringene inkluderer valget mellom nettverksoppgraderinger eller drift av stadig mer begrensede nettverk, med avhengighet av fleksibiliteten til distribuerte energiressurser. Holistic flexibility market integration of cross-sectoral energy sources (HONOR)-prosjektet er et ERA-Net-finansiert for å utvikle og evaluere en transregional fleksibilitetsmarkedsmekanisme, som integrerer tverrsektoriell energifleksibilitet på et fellesskapsomfattende nivå Hovedmålet til de norske partnerne i HONOR er å forbedre og tilpasse tilgjengelig relevant kunnskap om forretnings- og driftskjeden for tverrsektoriell kobling og drift av fleksibilitetsmarkedet. Fokus vil være å sikre mekanismer for en effektiv multisektoriell TSO-DSO-drift og planlegging under en effektiv markedsdesign. Policyen og regelverket for å anbefale forretningsmodeller som vil gjøre TSO-DSO-samarbeidet bærekraftig, tatt i betraktning tilbakemeldingene fra seminarer planlagt i prosjektet.


Project leader: Hossein Farahmand

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 2399992

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA