View Project

Norwegian AI Directory

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support


Description:

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-området ?autonomy and remote control technology? ved å analysere historiske/sanntids skipsdata og modellere sofistikert planlegger, prediktor og kontroll, og derved etablere en fjernstyrt støtteplattform. Systemet vil bli utviklet for å kunne gi støtte til skip som er enten autonome eller fjernstyrte for forbedring av sikkerhet og pålitelighet. Den digitale agenda er en av pilarene i den europeiske strategien for vekst, som foreslår å utnytte potensialet til informasjonsteknologi (IKT) bedre for å fremme innovasjon, økonomisk vekst og fremgang. Den peker på ?Ship Intelligent? som et av hovedområdene for å oppnå vekst. I marint system og transport kan digitalisering forbedre design, drift og styring betydelig gjennom mer nøyaktig informasjon om drifts- og infrastrukturforhold og om plasseringen av kjøretøyer og/eller system for atferdsmodeller. Bedre tilgang til og deling av digitale data (trafikk, reise, kjøretøy, last osv.) for både offentlig og private interessenter i forsyningskjeden, kan fremme sømløse informasjonsstrømmer og åpne for et bredt spekter av nye forretningsmuligheter. Dette prosjektet skal utvikle en ny integrert arkitektur for planlegging og gjennomføring av sanntidsstøtte til autonome eller semi-autonome skipsoperasjoner, med tilhørende risikovurderingsverktøy, som tar menneskelige faktorer med fokus på situasjonsbevissthet, til vurdering. Dette vil tjene industrien for å forbedre driftseffektiviteten og sikkerheten gjennom bruk av simulatorer. NTNU Gunnerus-skipet vil bli brukt som forsøkslaboratorium i prosjektet. Prosjektet ligger godt an når det gjelder framdrift i henhold til framdriftsplan. Så langt har vi allerede produsert flere publikasjoner. Vi har også organisert to digitale workshops med internasjonale partnere. Den første var i november 2020, og den andre var i oktober 2021.


Project leader: Houxiang Zhang

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 8999983

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA