View Project

Norwegian AI Directory

MediaFutures Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation


Description:

Senterets hovedmål er å generere betydelig innovasjon og verdiskaping for de norske nyhetsmediene og medieteknologibransjen gjennom langsiktig forskning på ansvarlige medieteknologier. Senteret er det første forskningssenteret i Norge som utvikler ansvarlig medieteknologi. Senteret utvikler ny avansert medieteknologi for ansvarlig og effektivt mediebrukerengasjement, medieinnholdsproduksjon og analyse, medieinnholdsinteraksjon og tilgjengelighet. Senteret utfører forskning på nye metoder og beregninger for presis publikumsforståelse. MediaFutures utvikler blant annet AI-teknologi for å avsløre falske nyheter eller «filterbobler». Senteret samler sentrale aktører i mediebransjen. Universitetet i Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap leder og er vertskap for senteret. Brukerpartnere inkluderer NRK og TV 2, som er de to viktigste TV-kringkasterne i Norge. Schibsted, inkludert Bergens Tidende, og Amedia, som er de to største nyhetsmediehusene i Skandinavia / Norge er også brukerpartnere. Andre brukerpartnere er de verdenskjente norske medietekniske selskapene Vizrt, Vimond, Highsoft, Wolftech, Fonn og den globale teknologiaktøren IBM. Senteret samarbeider også med anerkjente nasjonale forskningsinstitusjoner, inkludert Universitetet i Oslo, Stavanger og NORCE, og samarbeider med høyt profilerte internasjonale forskningsinstitusjoner. De viktigste resultatene og milepælene for MediaFutures i 2021: - Digital åpning av senteret 2. februar 2021. - Innflytting i kontorlokaler i Media City Bergen. - Rekruttering av 26 personer: 5 ph.d.-kandidater, 2 postdoktorer, 1 kommunikasjonsmedarbeider og flere vitenskapelige assistenter. - Opptak av to nye medlemmer i konsortiet: Wolftech Broadcast Solutions AS og Nasjonalbiblioteket/Språkbanken. - 16 vitenskapelige tidskriftspublikasjoner. - Flere masteroppgaver i ansvarlig medieteknologi. - 18 seminarer med internasjonale forskere og ekspertet og flere workshops med industripartnere på tvers av arbeidspakkene. - Kommunikasjon og formidling: opprette MediaFutures nettside, jevnlig utsending av nyhetsbrev, oppsett av kanaler i sosiale medier, publisering av årsrapport; Deltakelse i flere profilerte konferanser og arrangementer som ACM RECSYS, 22. July at Ten, Future Week, Tedx Bergen, NCE Media Events, Bergen-Boston Forum on Digital Futures, i samarbeid med UMass Bostons Applied Ethics Centre and MIT Center for International Studies; Populærvitenskapelige artikler i Dag og Tid; Ekspertuttalelser i Dagbladet. - Første årskonferanse avholdt 29. og 30. september, med over 70 gjester fra Norge og utlandet, og to keynote-talere. Konferansen bød på presentasjoner fra arbeidspakkelederne og internasjonale samarbeidspartner, samt «poster»-presentasjoner og workshoper med brukerpartnerne.


Project leader: Christoph Trattner

Started: 2020

Ends: 2028

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 95959000

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA