View Project

Norwegian AI Directory

SFI Harvest Technologies for sustainable biomarine value creation


Description:

SFI Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for bærekraftig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser og slik bidra til å skaffe verden mer marint råstoff til humant konsum og fiskefôr. SFI Harvest er rigget for å løse forskningsutfordringer langs hele verdikjeden fra å detektere og karakterisere lavtrofiske marine arter, til å etablere en ny biomarin industri som leverer høyverdig protein til verdensmarkedet. Det er startet FoU-aktiviteter med mål om å utvikle sensorteknologi for kostnadseffektiv kartlegging og overvåking av marine arter, for å skaffe data til økodynamiske modeller som skal prediktere hvor de største forekomstene av artene er, beslutningsstøtteverktøy for fiskefartøyene for å optimalisere energibruk og estimere fangstpotensialet, skånsomme høstingsmetoder, samt prosessteknologi for å konservere og foredle fangsten til produkter av høy kvalitet. Valgene av teknologiske løsninger skal være forankret i oppdatert, vitenskapelig kunnskap om økosystemene i havet, bærekraftig fiskeriforvaltning og forretningsmodeller. Senteret SFI Harvest består av et tverrfaglig team av forskere, fiskebåtredere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner. SFI Harvest skal bidra til å posisjonere Norge som ledende innen mesopelagiske og lavtrofiske fiskerier, og skape nye globale markedsmuligheter for industripartnerne i senteret. Senteret skal også utforske metoder for aktivt finne og fjerne plast fra havet. Metodikken som skal utvikles for å finne de små organismene i havet kan også være en viktig del av løsningen for dette miljøproblemet.


Project leader: Ingunn Marie Holmen

Started: 2020

Ends: 2028

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 96000000

Institution: SINTEF OCEAN AS

Address: NA