View Project

Norwegian AI Directory

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi


Description:

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi var et formidlingsprosjekt som søkte å skape arenaer hvor et allment publikum kunne øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var åpen for publikum fra 18.03.2021-12.09.2021, og utviklet også en serie med levende rollespill ("laiv"). Utstillingen formidlet kunnskap om hvordan nye visuelle teknologier som ansiktsgjenkjenning, deepfakes og VR fungerer, og brukte bl.a. kunst for å utforske muligheter. Det var vekt på etiske konsekvenser av forskjellige mulige teknologier, og vi tok i bruk grep fra spekulativ design og science fiction for å iscenesette mulige scenarioer hvor besøkende må tenke gjennom hvordan de ønsker at teknologier skal tas i bruk. Vi utviklet også laiv-rollespill. Laiv er en fornorsking av det engelske ordet live, fra live action roleplaying, og er en veletablert metode som bruker dramapedagogikk og simulasjon for å la deltagere spille ut situasjoner. Vi utviklet en kort laiv som ble satt opp ved Norwegian AI Research Consortiums årskonferanse. Tidsreiser laget en barnelaiv, og en større laiv, «Sivilisasjonens venterom» ble gjennomført 21-23.11.2021. Forskere deltok og analyserte prosessen i fellesskap, og en forskningsartikkel om dette er antatt for publikasjon i en antologi om overvåkning i Norden som publiseres av Nordicom høsten 2022. Formålet er å bidra til et skifte fra ureflektert og automatisert bruk av teknologi på mediets premisser til etisk bevissthet knyttet til daglig praksis rundt bruk av nye visuelle teknologier.


Project leader: Jill Walker Rettberg

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 1000000

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA