View Project

Norwegian AI Directory

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)


Description:

«New-Space» teknologi, basert på kommersielt tilgjengelig utstyr og lavere kost for oppskyting, har gjort det mulig med en sterk vekst i bruk av satellitter. Satellittene brukes for å tilby nye tjenester innen navigasjon, observasjon og kommunikasjon. Det er også en fornyet interesse for utforskning av verdensrommet med planlegging av en base på månen i 2028 og en videre utforskning av andre planeter. CENSSS arbeider med vitenskapelige og teknologiske utfordringer og forretningsområder innen småsatellitter for jordobservasjon og innen utforskning av månen og planetene. CENSSS samarbeider med norsk industri for å utvikle nye instrumenter og sensorsystemer, integrasjon av satellittsystemer, operasjon og utnyttelse av satellittdata. CENSSS utvikler nye sensorer for jordobservasjonssatellitter samt måleinstrumenter for kartlegging av ressurser i rommet, og det arbeides med å identifisere mulige «New-Space» oppdrag som kan realiseres i CENSSS. En ambisjon i CENSSS er å anskaffe, montere, integrere og teste ut en komplett satellitt med nyttelast, samt gjennomføre nødvendige tilpasninger for sensorene og gjennomføre oppskyting. CENSSS opererer georadaren Rimfax på NASA roveren Perseverance på planeten Mars. Dette innebærer å styre instrumentet på roveren og analysere de vitenskapelige dataene Rimfax samler inn. Det arbeides spesielt med videreutviklingen av dataverktøy for å operere Rimfax, samt utvikling av dataverktøy for å prosessere Rimfaxdata. Rimfaxdata blir jevnlig levert til Nasas Planetary Data System (PDS) som arkiverer data fra alle instrumentene på Perseverance. Hovedaktiviteten til sentret er å levere minst 10 PhD kandidater og 15 forsker år for å gi forskning og utvikling samt gi høyt kvalifiserte kandidater til norske bedrifter og forvaltning. CENSSS skal være et nasjonalt forskning punkt for samarbeid og gi synergier mellom bedrifter, akademia og forskningsinstitusjoner for å stimulere innovasjon og konkurranseevne innen rom sektoren.


Project leader: Svein-Erik Hamran

Started: 2020

Ends: 2028

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 82000000

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA