View Project

Norwegian AI Directory

International Network for Image-based Diagnosis


Description:

INID vil fokusere på nettverk på internasjonalt nivå for å trene studenter, forskere og fagpersoner som handler innen fagfeltene AI, medisinsk avbildning og beslutningsprosesser. Resultatene fra INID vil føre til langsiktig forskning av ypperste klasse på området, og gjøre Norge til en frontløper når det gjelder bruk av grunnleggende forskning på AI til helsevesenet. Dette prosjektet vil bygge videre på kompetansen til hver av partnerne for å utfylle jevnaldrende kompetanse og for å samarbeide om de forskjellige oppgavene som er definert i arbeidsplanen. Det vitenskapelige målet er å studere hvordan AI kan bidra til å forstå store samlinger av medisinske bilder og hjelpe til med diagnostiske beslutninger tatt av leger eller klinikere. I tillegg vil vi ta sikte på å gjøre AI-basert beslutning / diagnose mer forståelig for klinikere og pasienter for å lette bruk av slike verktøy i helsevesenet. Dette oppnås gjennom felles aktiviteter, inkludert mobilitetsopphold, treningsskoler, workshops, spesielle økter på internasjonale konferanser og samarbeidende forskningsarbeid. Dette prosjektet bygger på det pågående H2020 ITN-prosjektet HiPerNav og på AI4CDSS, et nylig sendt COST-handlingsforslag på AI for beslutningssystemer.


Project leader: Faouzi Alaya Cheikh

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 4499995

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA