View Project

Norwegian AI Directory

TCPR Link Enhancing Volunteer Dispatcher Teamwork in Cardiac Arrest


Description:

De fleste hjertestans skjer i hjemmet, og det er derfor behov for å benytte HLR-trente frivillige i nærheten, for å redusere tiden til start av HLR. Dagens løsninger med frivillige administreres fra medisinsk nødtelefon, med lite kvalitetssikring. Pilot data fra Singapore viser at disse ikke-profesjonelle frivillige ofte mislykkes i å gjøre god HLR. Når medisinsk operatør sender ut en frivillig, så er operatøren blind for hva som skjer på åstedet. Den frivillige forsøker å gjøre HLR uten profesjonell veiledning. Nesten ingen data blir samlet inn som kan brukes i arbeid med kvalitetsforbedring. For å forbedre dette utvikler vi et system for å koble den uerfarne HLR frivillige sammen med en erfaren medisinsk operatør gjennom sanntids videostrømming fra hjertestansen og sanntids tilbakemelding på HLR kvalitet. Dette er gjort ved å knytte sammen en liten enhet på størrelse med et kredittkort (CPRcard) som målet HLR kvalitet, med en app og koble sammen med Singapore sitt frivillige system kalt myResponder. Vi lager en web løsning for medisinsk operatør for å ta imot sanntids HLR kvalitetsdata i tillegg til video strømming fra applikasjonen til den frivillige. Dette gir dem en bedre mulighet til å gi målrettet tilbakemelding til innringer. Data som blir samlet inn under virkelige hjertestans episoder vil bli brukt til kvalitetsforbedring og forskning, med mål om å redde flere liv ved å øke kvaliteten på hjertelungeredning som blir gitt. CPRcard ble CE merket og registrert i Singapore i 2021 og første forsendelse til Singapore er sendt. Omtrent 30 iterasjoner av app?en og tilhørende web funksjonalitet har blitt utviklet av Laerdal det siste året og noen av disse har blitt testet i simulert hjertestans av Singapore General Hospital. Her har simuleringene blitt gjennomført i Singapore med innringere og førstehjelpere fra befolkningen, veiledet av medisinsk operatør fra Singapore Sivilforsvar 995 (tilsvarende 113 i Norge). I dag er det registrert 103 000 myRespondere som totalt har respondert 61 000 ganger. I parallell har det blitt gjennomført 164 simuleringer til nå med 65 deltakere på Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research (SAFER), med mål om å optimalisere tidsbruk frem til start av HLR, i tillegg til å teste brukergrensesnitt og funksjonalitet. I noen av simuleringene på SAFER har medisinsk operatør vært i Singapore. HLR data, observasjoner og intervju, samme med randomiserte tester på brukergrensesnitt har dannet grunnlaget for iterativ utvikling av systemet og bruk i simuleringer. De foreløpige resultatene fra simuleringen indikerer at det er nyttig for førstehjelper å få sanntids tilbakemelding fra app på HLR kvalitet og at medisinsk operatør kan gi mer målrettet veiledning ved å ha sanntids video og HLR kvalitet tilgjengelig. Flere simuleringer og formative studier er planlagt som del av forberedelsene til klinisk studie i Singapore.


Project leader: Tonje Søraas Birkenes

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7367999

Institution: LAERDAL MEDICAL AS

Address: NA