View Project

Norwegian AI Directory

Identifisering av trykte objekter for sortering av retur


Description:

Prosjektet fokuserer på effektive løsninger for automatisk retursortering gjennom identifikasjon av trykte objekter for to ulike anvendelser; sortering av trykksaker og sortering av drikkevareemballasje basert på etiketter. Begge problemstillingene stiller strenge krav til robusthet, nøyaktighet og effektivitet. Bildebasert gjenkjenning basert på lokale deskriptorer representerer et paradigmeskifte metodemessig som gir nye muligheter for å finne løsninger på disse sorteringsproblemene. Med utgangspunkt i disse metodene er hensikten å utvikle et system for sortering av trykksaker. I tillegg skal de samme metodenes potensiale evalueres også for sortering av drikkevareemballasje samt juksutfordringer knyttet til dette. Innovasjonen består i å ta frem løsninger som gjør at systemene er mindre avhengige av strekkode. Det gir nye muligheter for håndtering av objekter der strekkoden mangler eller er ødelagt, men på sikt kan det også åpne for nye muligheter. For sortering av trykksaker kan det forenkle systemen e gjennom at det blir tilstrekkelig med avbildning fra en side, og det kan også øke funksjonaliteten ved å gjøre det mulig å håndtere bunker av like tidsskrifter. For drikkevareemballasje kan det gi nye muligheter for håndtering av fremtidens ikke-rotasjonssymmetriske objekter. Forskningsutfordringene består i å komme fram til løsninger som kan fungere i sann tid med hensyn både til beregning av robuste deskriptorer og matching av disse for problemstillinger der antallet klasser kan komme opp i flere tus en.


Project leader: Line Eikvil

Started: 2011

Ends: 2016

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 6406414

Institution: HS NEWS SYSTEMS AS

Address: Kongsberg