View Project

Norwegian AI Directory

Utarbeidelse av søknad til H2020 fase I for topic "Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well"


Description:

Midler fra PES2020 søkes til forretningsutviklingsaktiviteter i relasjon til et underliggende innovasjonsprosjekt nærmere omtalt i søknadens vedlegg. Innovasjonen er et intelligent, adaptivt og lærende klinisk arbeidsverktøy for sykepleiere og leger, tilpasset mobile plattformer og realisert med moderne teknologi for å sikre rask brukeropplevelse. Verktøyet vil gi bedre helse og redde liv gjennom å gi mer tid til møtet med pasienten, tilby beslutningsstøtte bygget på maskinlæring og kunstig intelligens, bedre kommunikasjonen mellom både pasient og helsepersonell, og automatisere papirarbeidet i helsesektoren gjennom data-genererte journalnotat, rekvisisjoner og rapporteringer. Gjennom brukersentrert design og økt pasientinvolvering vil datafangst av strukturerte pasientdata tilrettelegge og tilgjengeliggjøre. alle rutinemessig innsamlede kliniske data for driftsanalyse og forskning. Maskinlæring bygget på helsepersonellets aggregerte atferd ved ulike kliniske presentasjoner sørger for lærende beslutningsstøtte til diagnostikk og behandling, samt muliggjør automatisering av dokumentasjonsoppgaver. Innovasjonen er planlagt pilotert i akuttmottaket og på lungeavdelingen på Akershus Universitetssykehus i løpet av høsten 2016. Søkerbedriften består av teammedlemmer med solid erfaring fra klinisk medisin, kunstig intelligens, systemutvikling og entreprenørskap. Idé og konsept er unikt på verdensbasis. Prosjektet er derfor fra høsten 2016 et av fem oppstartsbedrifter tatt opp i det nye StartupLab Catalyst akselleratorprogrammet fra Innovasjon Norge, Telenor og StartupLab.


Project leader: Petter Risøe

Started: 2016

Ends: 2016

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 40000

Institution: DIFFIA AS

Address: Oslo