View Project

Norwegian AI Directory

DataBench Big Data and AI Norway Benchmarking for Big Data and AI in practice


Description:

DataBench "Big Data og AI Norge Benchmarking for Big Data og AI i praksis" har fokusert på å styrke effekten av det europeiske DataBench-prosjektet for organisasjoner i Norge. Prosjektet vil gi informasjon og muligheter for bruk av prosjektresultater / verktøy for norske organisasjoner interessert i Big Data og AI basert på resultatene fra det europeiske Big Data PPP CSA-prosjekt "DataBench Evidence Based Big Data Benchmarking to Improve Business Performance". Videre er målet å knytte norske organisasjoner til relaterte europeiske aktiviteter og prosjekter. Prosjektet har laget et grunnlag for videre kunnskap om "Big Data og AI Benchmarking" i Norge. Det vil også gi Big Data og AI Benchmarking-støtte for interesserte organisasjoner i forhold til bruk DataBench-verktøykassen, samt arrangere seminarer / workshops om Big Data og AI i praksis relatert til benchmarking av både tekniske og forretningsmessige aspekter. Prosjektet vil forberede norske organisasjoner innen AI og Big Data for fremtidig involvering og resultatutnyttelse i forhold til Horizon Europe og Digital Europe.


Project leader: Arne-Jørgen Berre

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 850000

Institution: SINTEF AS

Address: NA