View Project

Norwegian AI Directory

Norwegian Centre for CERN research


Description:

Siden 1954 har European Organization for Nuclear Research (CERN) vært det ledende forskningssenteret i Europa. I tillegg til å huse noen av de aller største laboratoriene i verden innen partikkelfysikk, så utfører CERN noe av den mest avanserte og interessante forskningen som eksisterer til dags dato. Forskningen er svært allsidig og består av internasjonale samarbeid mellom over 20 medlemsland. Norges rolle i forskningen på CERN har stått sterkt fra starten og bidrar aktivt til flere av eksperimentene ved The Large Hadron Collidor (LHC). Forskningen som det norske miljøet deltar i kan deles inn i to områder; høyenergi og lavenergi. Høyenergiområdet består av flere eksperimenter. ATLAS har hovedfokus på Higgs bosonet, samt å utforske ny fysikk som kan forklare fenomener som ikke er beskrevet av standardmodellen, eksempelvis supersymmetri, mørk materie og andre eksotiske partikler. ALICE forsker på tunge ioner og sterkt vekselvirkende materie ved ekstreme energitettheter. Ved siden av eksperimentene er det forskning og utvikling av detektorer og akseleratorer for både LHC og oppgraderingen High-Luminosity LHC. Etter perioden med LHC vil denne forskningen videreutvikles med andre fremtidige prosjekter som Compact Linear Collider (CLIC) og AWAKE. I tillegg til forskning i høyenergiområdet, arbeider norske forskere også i lavenergiområdet på CERN. Dette særlig innenfor ISOLDE eksperimentet, en unik kilde av lav-energi stråling med radioaktive kjerner, som muliggjør studier av atomkjerner inkludert de mest eksotiske artene. Sist men ikke minst vokser forskningsmiljøet innen teori i Norge raskt og arbeider tett med CERN for å utforske fundamentale fysikkspørsmål. Fysikkspørsmålene kan dekke alt fra universet liv til opprinnelsen av mørk materie. Denne støtten fra forskningsrådet gjør dermed at norske forskere kan fortsette bidraget med å flytte forskningsfronten og være med på viktige oppdagelser innen fysikk, eksempelvis slik som Higgs bosonet. I 2021 har ALICE, ATLAS, ISOLDE og AEGIS blitt oppgradert og flere viktige publikasjoner har blitt ferdige. ISOLDE og AEGIS tar allerede nye data, LHC kommer til å starte opp igjen tidlig 2022.


Project leader: Heidi Sandaker

Started: 2020

Ends: 2027

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 182800000

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA