View Project

Norwegian AI Directory

E!113902 VDR-based support for e-navigation services: fostering ship autonomy, monitoring and remote piloting


Description:

NAVTOR og Danelec Marine utvikler system og verktøy for å innhente sensorinformasjon fra både fremtidige autonome fartøy samt eksisterende tradisjonelle fartøy. For å få et mest mulig riktig og oppdatert situasjonsbilde slik at man kan ta gode og riktige beslutninger så må vi ha mulighet til å overføre data fra flest mulige aktuelle sensorer om bord til land. Dette er tenkt gjort via en ny type VDR som kalles e-VDR; enhanced-VDR. Tiden fra prosjektstart til nå har blitt benyttet til å etablere prosjektorganisasjon, både internt samt mot Danelec. Vi har også konkretisere prosjektinnhold samt arbeidsoppgaver. Strukturer for datalagring av mottatte data har blitt etablert sammen med egne APIer som kan benyttes av våre egne applikasjoner og 3dje part ved behov.


Project leader: Frederik Thanem

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 2893998

Institution: NAVTOR AS

Address: NA